SLIDE_billedeBox
Poul Erik Larsen
Formand
Bakkedraget 18
poul.erik@larsen.mail.dk   
Tlf. 58 85 46 55        
Søren Niegel
Næstformand
Strandalléen 12*
sdndk@alk.net
Tlf. 41 71 84 48  
Niels Nielsen
Kasserer
Strandalleen 4*
Callisensvej 17,1.
2900 Hellerup
nielspnielsen@gmail.com
Tlf. 28 32 12 56  
      
John Nielsen
1. Suppleant
Bakkedraget 24
Tlf. 61 69 38 73        
Peter Eghøje
2. Suppleant
Strandalléen 5
Tlf. 48 26 44 75
a.p.eghoeje@stofanet.dk
Kurt Thers
Medlem
Bakkedraget 4*
Charlottevej 2
4270 Høng
kth@fugtkontrol.dk
Tlf. 29 66 75 66
Tlf. 58 85 10 08        
Ingelise Petersen
Sekretær
Bakkedraget 9*
Snerlevej 21
4180 Sorø
petersen.ingelise@gmail.com
Tlf. 57 83 43 44        
      LoginKnap     © Grundejerforeningen Udsigten 2008